Plastična steklenička na potovanju: DA ali NE

Raziskave kažejo, da turisti na višku sezone pripomorejo k 40% povečanju količine odpadkov, od teh je 95% plastičnih. Na globalni ravni pa mednarodni turizem predstavlja 14% vseh nastalih komunalnih odpadkov. Onesnaženost z odpadki znižuje vrednost destinacije, zato so marsikje že uvedli visoke standardne ravnanja z odpadki. Vse bolj narašča ozaveščenost turistov, ki se zavedajo vpliva turizma na okolje. V ZDA bi se naj že 43 milijonov ljudi opredelilo za eko turiste in so pripravljeni plačati več za storitve, ki ne obremenjujejo okolja.

Trenutno so največji problem plastični odpadki, ki se najbolj kažejo z onesnaženostjo morja.  Plavajoči odpadki ne ustvarjajo le negodovanja turistov, ampak lahko povzročajo tudi poškodbe. Čedalje več turistov se izogiba plažam, ki niso redno čiščene in iz katerih redno ne odstranjujejo odpadke. Odpadki vplivajo tudi na plovila v morju, saj se pogosto v propelerje zaplete plastika. Plavajočo plastiko vse bolj naseljujejo mikroorganizmi, ki se skupaj z odpadki selijo in razširjajo v nova okolja. Na ta način lahko pride to izginotja avtohtonih vrst organizmov in rušenje stabilnih vrst v domačem okolju. Plastični odpadki se nahajajo v živalih (ribah, školjkah, algah)  in posledično pri  prehajajo s prehranjevanjem tudi v nas.

Dolga je še pot do življenja in potovanja brez plastike. Če bomo začeli ukrepati takoj, pa tudi, če z minimalnimi koraki v smeri življenja brez plastike in drugih nepotrebnih  »navlak«, smo na dobri poti, da našim vnukom ne pustimo le lepih spominov iz naših potovanj le na fotografijah, ki jih sami zaradi onesnaženosti in uničenosti okolja, več ne bodo mogli občudovati. 

Ker je voda vir življenja in je nujna za preživetje, smo se v naši agenciji odločili, da potnikom na začetku vsaj na vseh Celostnih potovanjih podarimo stekleno stekleničko, ki jo naj potniki zamenjajo za svoje plastične stekleničke. Postopoma bomo uvedli še druge ukrepe in vas o tem tudi obveščali.

Proceed Booking